אלו"ט – אגודה לילדים אוטיסטים

הסיכוי לאוטיזם כיום הוא אחד ל- 100 לידות. בישראל ישנם למעלה מ-5,500 אוטיסטים, ובכל שנה מתווספים כ-800 מקרי אוטיזם נוספים. אגודת אלו"ט הנה אגודה ארצית של הורים לאוטיסטים, שקמה בשנת 1974 אלו"ט - אגודה לילדים אוטיסטיםבאמצעות הורים שמצאו עצמם במצוקה גדולה לאור העובדה שילדיהם אובחנו ככאלה. המצוקה נבעה מכך שבארץ לא נמצאו מסגרות טיפוליות מתאימות, ומכיוון שהמסגרות שהיו קיימות, לא יכלו לתת מענה לכולם.

ייעודה ותפקידיה של אלו"ט הם לטפל בלוקים באוטיזם או ב- PDD לאורך כל חייהם, לסייע להם בכל הצרכים האישיים והמשפחתיים, לקדם את זכויותיהם ולדאוג לשפר את השירותים הניתנים להם ולמשפחות.

בעמותה חברות כיום כ- 1,500 משפחות לילדים, למתבגרים ולאנשים בוגרים בעלי אוטיזם, כשהעמותה בכללותה מטפלת ב-4,000 משפחות. כיום, עם קצב הגדילה של האבחונים לאוטיזם, אלו"ט פועלת במאמצים רבים בכדי לספק למשפחה שפונה אליה את הטיפול והתמיכה להם היא זקוקה, ואת מסגרות החינוך המתאימות ביותר לילדים.

מטרות אגודת אלו"ט

 • לקדם את זכויות האוטיסטים ובני משפחותיהם.
 • לקדם את הידע שקיים בכל הקשור בטיפול באוטיזם, ולפתח מודלים חדשים לטיפול.
 • להקים ולהפעיל מסגרות ושירותים ברמה גבוהה עבור האוטיסטים ומשפחותיהם.

דרכי הסיוע של אלו"ט

 • אלו"ט מעניקה טיפול, סיוע, השגחה וחינוך לילדים, למתבגרים ולבוגרים האוטיסטים, בכדי להבטיח את קיומם בחברה, שיקומם, עתידם ואת המעמד החברתי והכלכלי שלהם בהווה ובעתיד.
 • המסגרות אותן מפעילה אלו"ט, והשירותים המוענקים באמצעותה הם "אלוטף"- מרכזי טיפול וחינוך לילדים האוטיסטים בגיל הרך, מסגרות בתי מגורים למתבגרים ולבוגרים אוטיסטים, אלו"ט מוצאת פתרונות תעסוקה מיוחדים, וגם דואגת להקמתן ולהפעלתן של מסגרות תעסוקה מתאימות.
 • אלו"ט מפתחת שירותים קהילתיים- מועדוניות, קייטנות וחופשות לילדים אוטיסטים ולבעלי PDD, כמו גם המרכז שהיא מפעילה למשפחותיהם, למטרת עזרה בהתמודדות עמם.
 • אלו"ט דואגת בעצמה להקמת מסגרות הולמות לאוטיסטים. האגודה רוכשת בעצמה שטחי קרקעות, עליהם היא בונה בתי מגורים לאוטיסטים.
 • אלו"ט מסייעת למסגרות קיימות, כגון גני ילדים ולבתי ספר מיוחדים, בכך שהיא תומכת בפעילויות ההעשרה ובהספקת ציוד טיפולי, בנוסף על הדברים שמספקים משרד החינוך והרשויות המקומיות.

אלו"ט – פעילויות ושירותים

 • חטיבת אלו"ט לטף– דאגה למסגרות לילדים האוטיסטים, מרגע אבחון אוטיזם ועד לגיל 3, שכן עד אז הילד לא נכלל בחוק חינוך מיוחד. תקופה זו חשובה ואף קריטית בהתמודדות עם האוטיזם. המשפחה והילד מלווים בשלב ההתחלתי של ההתמודדות. אלו"ט נותנת ייעוץ והדרכה למשפחות כיצד לעבור את התהליכים הדרושים לשם קבלת עזרה מול גופי המדינה, הרשויות המקומיות וגורמים מקצועיים בתחום. פרט למתן שירות אבחון וייעוץ, החטיבה הקימה ומפעילה מעונות יום, וכן מפעילה מערך טיפול בריאותי לילדי הגן.
 • חטיבת אלו"ט לנעורים–  הילדים האוטיסטים לומדים במערכת החינוך מגיל 3 ואילך, במסגרות של משרד החינוך. אלו"ט  דואגת לקדם ולשפר את רמת השירותים הניתנים לאוטיסטים, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ועם משרד החינוך. אלו"ט מסייעת בהתמודדות הורים עם גידול ילד אוטיסט, בכך שהיא מלווה אותם בכל התהליך הקשור בשילוב ילד אוטיסט במערכת החינוך, כגון ייעוץ ליצירת קשר עם גופי המדינה, מידע על ועדות שילוב, שיבוץ, השמה, ועדות ערר וכדומה.
 • חטיבת אלו"ט לבוגרים– הפעלת מסגרות לדיור חוץ ביתי לאוטיסטים, וכן מסגרות תעסוקה לאנשים בוגרים בעלי אוטיזם או PDD. המסגרות פועלות בסטנדרטים גבוהים העומדים בתקנות מחמירות.
 • פיתוח משאבים– אלו"ט מגייסת משאבים כספיים מתרומות ומפעילויות. הכספים מועברים למימון פעילות החינוך, הרווחה והטיפול בילדים, בבוגרים ובמשפחותיהם.
אוטיזם אונליין