כל מה שצריך לדעת על

פרטיות ותנאי שימוש

הגעת לעמוד מדיניות הפרטיות ותנאי-השימוש באתר האינטרנט אוטיזם אונליין (להלן: "האתר").

האתר הוקם ומנוהל בידי עמותת אוטיזם אונליין, ע.ר 580776763 (להלן: "העמותה"). כתובת העמותה מנחם בגין 132 תל אביב וניתן ליצור קשר בדוא"ל [email protected]

תכליתה העיקרית של העמותה – ובתוך-כך גם של האתר – לספק מידע מרוכז ומותאם אישית להורים לילידים שאובחנו על הרצף האוטיסטי, או מצויים בשלבי אבחון או טרום-אבחון; בפרט, ביחס לזכויות הילד האוטיסט וזכויות הוריו. בנוסף, העמותה ופועלה נועדו לסייע באיתור שירותים מכל סוג ומין, הדרושים לילדים אוטיסטיים; כמו גם שירותים מכל סוג ומין הקשורים במעטפת הדרושה לפרטים התומכים בילדים כאמור.

כדי להגשים את תכלית העמותה בצורה הטובה ביותר, העמותה פתחה מערכת אוטומטית – באמצעות יישומוני העברת המסרים whatsapp ו-facebook messenger – שתאפשר לכל אחת ואחד לקבל מידע מדויק ומותאם באופן אישי לדרוש (להלן: "הצ'אט בוט" או "הבוט". האתר והצ'אט בוט יחד, ייקראו להלן: "הפלטפורמות").

העמותה מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן עליה. לפיכך, להלן מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בפלטפורמות:

1. עיון בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, לפני השימוש:
1.1. השימוש באתר ובמידע המופיע בו, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. לכן, מבוקש לעיין בעמוד זה – כולו – בעיון ובדקדוק; ובפרט בפרק ההוראות המיוחדות לעניין פרטיות השימוש בצ'אט בוט (פרק 4). שכן התנאים ומדיניות הפרטיות אינם ניתנים לשינוי. לכן, השימוש באתר ובמידע, לרבות בצ'אט בוט, מלמד על הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. הואיל ואלו הם תנאי השימוש וזו מדיניות הפרטיות – והם אינם ניתנים לשינוי – אם דבר-מה אינו מקובל מבחינתך, נכון לא להשתמש בפלטפורמות כלל.

1.2. העמותה דורשת ממשתמשי הפלטפורמות לפעול בהתאם למדיניות והתנאים שיפורטו; והם חלים על כל שימוש מכל סוג שהוא. הואיל ומדובר בעניינים דינאמיים, העמותה עשויה לשנות את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש, ונכון להתעדכן בדבר.

2. השימוש בפלטפורמות:
2.1. המשתמשים בפלטפורמות לא יפריעו לפועלן התקין; ובתוך-כך, לא יעשו כל פעולה – מכל סוג ומין – ולא ישתתפו בכל פעולה (לרבות בעקיפין או באמצעות אחר) שתכליתה או תוצאתה המסתברת חבלה בפעילות הפלטפורמות. בין השאר, אך לא רק, לא יופץ דואר-זבל, ולא תיעשה כל פעולה שתכליתה להעמיס על השרתים המאחסנים את הפלטפורמות. בנוסף, המתשמשים לא יעשו כל פעולה שעלולה להביא להפצת תוכנה, קוד, או קובץ זדוניים שבכוחם לפגוע בדרך כזו או אחרת בפעילות הפלטפורמות או במשתמשיהן.

2.2. המשתמשים לא ישתמשו בתוכן הפלטפורמות, אלא לשם עיון במידע בלבד (שימוש אישי). בתוך-כך, אלא בהינתן אישור כתוב – ומראש – לא תופעל כל תוכנה שתכליתה או בכוחה לחפש או לסרוק או להעתיק או לשחזר באופן אוטומטי תוכן הקשור בפלטפורמות או שפורסם בהן; ולא יופעל שום אמצעי, אלא בידי העמותה או באישורה בכתב ומראש, שתכליתו לאסוף מידע על משתמשי הפלטפורמות.

2.3. אין להעתיק דבר מתוך תוכן הפלטפורמות, ללא קבלת אישור העמותה בכתב ומראש; אך מותר להפנות אליהן, על-דרך קישור "חי" שמאפשר גישה מלאה לכל תוכן, בלא כל שוני מהשימוש בפלטפומות עצמן. עם זאת, אסור – בתכלית האיסור – להפנות אל הפלטפורמות בכל צורה או דרך, מאתרים או פלטפורמות המכילים תכנים אסורים לפי החוק או מעודדים לפעולות אסורות לפי דיני מדינת ישראל; לרבות – אך לא רק – תכנים פוגעניים (פורנוגרפיים, גזעניים או מפלים).

2.4. משתמשי הפלטפורמות לא יעשו בהן – או בתכנים המפורסמים בהן – שום שימוש מסחרי, ללא הסכמת העמותה בכתב ומראש.

2.5. השימוש בצ'אט בוט בפרט, הוא על אחריות המשתמש בלבד; וכפוף – כמובן – למדיניות הפרטיות ולהוראות המיוחדות שתפורטנה בהמשך.

3. מדיניות פרטיות:
3.1. מבלי לגרוע מפרק ההוראות המיוחדות (פרק 4) בעת השימוש בפלטפורמות ייאסף מידע על הרגלי המשתמשים לצורך התאמת המידע, ההצעות, הפרסומות והשירותים שנמצא כי מעניינים את המשתמשים. בתוך-כך, יאסף מידע על העמודים הספציפיים והתכנים הספציפיים שעניינו את המשתמשים, כמו גם על-אודות מיקום, ההתקן הפיסי (device) והרשת באמצעותה המשתמשים נהנו משירותי הפלטפורמות, וכך גם ביחס למידע שנקרא, כתובת האינטרט (IP), סוג מערכות ההפעלה וכיוצ"ב.

3.2. משתמשי הפלטפורמות מעניקים לעמותה ולקשורים בה הרשאה מפורשת לאסוף את המידע – לרבות מידע אנונימי, אגרגטיבי וסטטיסטי – ולהשתמש בו לצרכים שפורטו ושיפורטו בהמשך; בפרט, אך לא רק, לשם התאמת שירותים, הצעות ופרסומות.

3.3. מבלי לגרוע מפרק ההוראות המיוחדות, יצויין כי המידע שמפורט תחת סעיף 3.1 נאסף בצורה אוטומטית ואנונימית (באופן שאינו מאפשר לזהות פרטים אישיים של המשתמשים, אלא רק את הרגליו.

3.4. משתמשי הפלטפורמות מתירים לעמותה לעבד, לנתח ולשתף מידע סטטיסטי, לרבות עם צדדים שלישיים, שייאסף תוך כדי השימוש. כל זאת, כדי להתאים שירותים, הצעות ופרסומות בהתאמה אישית.

3.5. משתמשי הפלטפורמות מתירים לעמותה להפעיל כלים אוטומטיים בעד אפיון השימוש ותפעול הפלטפורמות (לרבות בעבור התאמות אישיות).
3.6. העמותה מתחייבת לפעול כפי מיטב יכולתה כדי להגן על פרטיות המשתמשים. אך משתמשי האתר מבינים כי לא ניתן להגן בצורה הרמטית ואבסולוטית על המידע. בכל מקרה, העמותה לא תמסור לצד שלישי שאינו קשור בה – ולמטרות זרות – שום פרט על אודות משתמשי הפלטפורמות, אלא אם יופנה כנגדה צו תקף מטעם ערכאה שיפוטית.

4. הוראות מיוחדות בנוגע להגנת הפרטיות ביחס לשימוש בצ'אט בוט:
4.1. הצ'אט בוט הוא מערכת מורכבת שבכוחה לסייע למשתמשים לחפש מידע בצורה "חכמה", לפי נתוניהם והעדפותיהם. הצ'אט בוט עובד (בפשטות) בצורה הבאה: לחיצה על קישור דיגיטלי תפתח למשתמשים חלון שיחה באחד מיישומוני העברת המסרים שפורטו בפתח הדברים. חלון השיחה יציג למשתמשים אפשרויות חיפוש, ובלחיצת כפתור מעת לעת, הצ'אט בוט החכם ידע לכוון את המשתמשים למידע הדרוש והמחופש.

4.2. השימוש בצ'אט בוט, כפוף למדיניות ותנאי השימוש ביישומון החיצוני; במסגרת מערכת-היחסים שבין משתמשי הפלטפורמות, לבין מפעילות היישומונים הנ"ל.

4.3. כדי להפעיל את הצ'אט בוט בצורה אופטימלית, העמותה זקוקה להרשאה לקבל כל מידע הקשור בפעילות הצ'אט בוט; לרבות כל תוכן שמופיע בחלון השיחה בתוך הצ'אט בוט.

4.4. בתוך-כך, משתמשי האתר מתירים לעמותה במפורש לעיין בכל המידע שיצטבר בחלון השיחה, לעבדו, לנתח אותו, ולהשתמש בו לצורך התאמת שירותים, הצעות, פרסומות וכיוצ"ב.

4.5. במסגרת השימוש בצ'אט בוט, המשתמשים אינם נדרשים בשום אופן לכתוב מלל חופשי (להוציא את האפשרות לשנות מספר טלפון, לבחירת המשתמשים). לפיכך, העמותה ממליצה למשתמשים לא למסור במסגרת חלון השיחה שום פרט אישי שגילוי מוצנע לעמדת המשתמשים, אלא לפעול רק לפי מהלך השיח האינפורמטיבי שמוביל הצ'אט בוט באמצעות האפשרויות המוצעות במסגרתו.

4.6. כפועל-יוצא, משתמשי האתר אינם מצפים ל"פרטיות" בתוך חלון השיחה האינפורמטיבי. ולפיכך, מתירים לעמותה גישה מלאה – בכל רגע נתון – לחלון השיחה ולכל מידע שנצבר על-יסוד המפורט בחלון השיחה.

5. אחריות העמותה למידע ולנכונותו:
5.1. יודגש כי המידע המפורסם בפלטפורמות אינו – ואינו מתיימר – לשמש תחליף לייעוץ מקצועי (רפואי, משפטי או מכל סוג אחר) כזה או אחר.

5.2. העמותה עושה ככל יכולתה כדי שכל המידע המוצג בפלטפורמות יהיה נכון ומדויק. עם זאת, העמותה אינה מתחייבת על נכונות המידע, ואינה אחראית לתוכנו; בין היתר, אך לא רק, הואיל והעמותה משתמשת במידע מטעם צדדים שלישיים (שעשוי גם להכיל דעות אישיות, או מידע שמשקף גישה אחת מתוך רבות); והואיל וייתכנו ממילא אי-דיוקים (לרבות בשל תקלות ואף טעויות אנוש). בתוך-כך, המשתמשים אחראיים לשימוש במידע ולפעולה בהתאם למידע; ולעמותה לא תהא כל אחריות לנזק – ישיר או עקיף – שנגרם כתוצאה משימוש טועה או מרושל במידע, או שימוש במידע שאינו נכון. ובהתאמה, למשתמשי הפלטפורמות לא תהא שום תביעה, תלונה, טענה או דרישה כנגד העמותה, שביסודה טענה בקשר עם נכונות המידע.
5.3. בזיקה לרגישות הנושאים בהם עוסקת העמותה, כל משתמשת ומשתמש נדרשים לנהוג בזהירות יתרה בכל הנוגע למידע שמוצג או מונגש באמצעות הפלטפורמות. וקודם להסתמכות על מידע – ופעולה בזיקה להסתמכות – חובת המשתמשים ואחריותם לברר את המידע לעומק, ובפרט להיוועץ באנשי-המקצוע המתאימים (ובפרט בגורמי רפואה).

5.4. כפי שפורט, השימוש בפלטפורמות עשוי להביא להופעת פרסומות, הצעות שירותים בהתאמה אישית וכיוצ"ב. פרסומות, הצעות וכיוצ"ב עשויים להופיע על-דרך הפניה לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת העמותה. העמותה אינה אחראית בשום אופן למידע המופיע באתרים חיצוניים; ולמשתמשי האתר לא תהא כל טענה, תביעה, תלונה או דרישה אל העמותה בקשר עם התכנים המופיעים בפלטפורמות ואתרים חיצוניים.

6. קניין רוחני:
6.1. כל המידע באופן בו הוא מוצג, וכל הקניין הרוחני – החל בזכויות יוצרים, עובר דרך סימני המסחר והעיצובים – בבעלות העמותה באופן בלעדי (או בבעלות צד שלישי שהתיר לעמותה להשתמש במידע או בקניין הרוחני). לפיכך, חל איסור מוחלט ומפורש להעתיק דבר מה מתוך הפלטפורמות, או להשתמש בקניין הרוחני למטרות מסחריות או לכל מטרה שאינה מותרת במפורש לפי דיני מדינת ישראל.

6.2. מבלי לגרוע מהבעלות הרחבה והמוחלטת, משתמשי האתר מתחיביים לא לעשות שום שימוש – לרבות להעתיק, לפרסם או להציג בפומבי – במידע שבבעלות העמותה במישרין או בעקיפין; אלא על דרך קישור "חי" שמוביל ישירות אל הפלטפורמה הרלוונטית (ומקנה שימוש שאינו שונה משימוש רגיל לחלוטין בפלטפורמות).

7. מסירת מידע לצדדים שלישיים:
7.1. העמותה לא תמסור מיוזמתה לצדדים שלישיים מידע שכרוכה בו חשיפת פרטים אישיים על אודות השמשתמשים. עם זאת, במקרים הבאים העמותה רשאית לחרוג מהוראה זו, ולמסור מידע דרוש: (א) אם יופנה כנגד העמותה צו שיפוטי, העמותה תפעל על-פיו; (ב) אם תתגלענה מחלוקות משפטיות בין העמותה למשתמשיה, העמותה תהא רשאית להשתמש במידע שאספה; (ג) אם השימוש במידע דרוש לשם מניעת נזקים חמורים באופן מידי; (ד) אם העמותה תשנה את המבנה התאגדותה, יותר לה להשתמש במידע גם במבנה החדש (ואם מהלך זה ייראה כהעברה לצד שלישי, הרי שהעברה זו אינה אלא העברה בהסכמה מבחינת המשתמשים).

7.2. הוראות סעיף 7.1 לעיל, אינן חלות על שימוש במידע סטטיסטי או העברת מידע סטטיסטי, שאין בו כדי לחשוף את זהות המשתמשים.

8. שימוש בקבצי "קוקיות" (Cookies) והפניות לאתרים חיצוניים:
8.1. Cookie (בעברית "קוקיות") הוא קובץ המורכב מצבר מספרים או אותיות, ותכליתו לשמש לשם אימות מידע, איתור מידע, מעקב, חיפוש וצבירת מידע על המשתמשים במרשתת. הקוקיות מדגימות מצב נתון תוך-כדי השימוש, נוצרות על ידי שרתי האתר, מועברות לדפדפן וחלק מהן נשמרות בזיכרון ההתקן הימנו בוצעה הפעולה במרשתת (חלק פוקע מיד עם סגירת הדפדפן). חזרה לגלישה במרשתת, תוך שימוש באותו שרת שיצר את הקוקיות, מקנה לשרת אפשרות מעשית לזהות את המשתמש ולהשתמש במידע שנצבר ביחס אליו. קוקיות אינן תוכנות, בוודאי לא רוגלות, ואין בכוחן לעשות דבר באופן עצמאי; ובכל רגע נתון (תוך שימוש בדפדפנים המובילים) כל משתמש יכול לחסום את השימוש בקוקיות או למחוק את אלו שכבר נוצרו ונשמרו.

8.2. העמותה משתמשת בקבצי קוקיות לצורך איסור מידע סטטיסטי; ומשתמשי האתר, בהסכמתם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, מתירים זאת.

8.3. העמותה משתמשת גם בקבצי קוקיות שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות google analytics ושאר שירותי פרסום של חברת גוגל וחברת META (פייסבוק לשעבר). קבצים אלו מיועדים לשם הצגת מודעות, הצעות ופרסומים, בהתאמה אישית ועל-יסוד הרגלים אישיים של המשתמשים (retargeting). קבצי הקוקיות שמקורם ב-META, יסייעו בהצגת מידע שמקורו בפלטפורמות שזו מפעילה, לרבות על-דרך סימון תכנים מועדפים והמלצות על תכנים אחרים שעשויים – על יסוד העדפות המשתמשים – לעניין אותם.

8.4. משתמשי הפלטפורמות שאינם מעוניינים לקבל קבצי קוקיות, יכולים לשנות את הגדרות הדפדפן המשמש אותם באופן שיהלום את העדפותיהם (וכאמור, באמצעות הגדרות הדפדפן אף למחוק כל קובץ כאמור).

8.5. כמפורט לעיל, השימוש בפלטפורמות עשוי להוביל לפרסומות, הצעות שירותים וכיוצ"ב; ובתוך-כך, גם להפנות לאתרים חיצוניים. מובהר ומודגש כי לעמותה אין קשר או אחריות לקבצי הקוקיות – ומדיניות השימוש בהם – באתרים חיצוניים; ומומלץ למשתמשי האתר לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בכל אתר חיצוני אליו יופנו.

9. טפסי יצירת קשר:
9.1. באתר מופיע טופס יצירת קשר. שליחות הטופס כמוה כאישור לשמירת הפרטים האישיים שנשלחו, ולשימוש בפרטים.

10. כללי ושונות:
10.1. דיווח על פגיעה בפרטיות: אם סברת שפרטיות נפגעה תוך כדי או בשל השימוש בפלטפורמות, נא לפנות לאלתר את העמותה באמצעות הפרטים המפורטים בראש המסמך.

10.2. הדין החל: על הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. והסמכות המקומית ביחס לכל סכסוך הקשור בהוראות אלו, תהא לבתי-המשפט המוסמכים במחוז חיפה ובמחוז מרכז.

10.3. העמותה אינה מתחייבת להפעיל את הפלטפורמות; וזכותה הבלעדית להפסיק את הפעלתן בכל רגע נתון, או לשנות את אופי פעולתן ללא שום נימוק או הודעה מוקדמת. למשתמשי האתר לא תהא שום טענה, תביעה, תלונה או דרישה בקשר עם הפסקת הפעילות או שינוי אופיה.

אוטיזם אונליין