דיור חוץ ביתי לאוטיסטים

אנשים עם אוטיזם, אשר עברו את גיל העשרה, מתחילים לפתח רצונות אישיים וכישורי חיים, אשר מאפשרים דיור חוץ ביתי לאוטיסטיםלהם לעזוב את התא המשפחתי האינטימי ולצאת אל עבר חיים עצמאיים. לשם כך, קיים מערך של דיור חוץ ביתי לאוטיסטים, המאפשר להם להיפרד מהתא המשפחתי המצומצם ולצאת לדרך חיים חדשה ועצמאית, המאפשרת להם להשתלב בתוך הקהילה.

דיור חוץ ביתי לאוטיסטים מעניק תמיכה אותה לא ניתן לקבל בתוך המשפחה או בתוך הקהילה. דיור חוץ ביתי לאוטיסטים נעשה בפיקוח של משרד הרווחה ועל ידי צוותים מקצועיים ועמותות מוכרות כמו אלו"ט ובית אקשטיין, המפעילות מערכי דיור חוץ ביתיים בכל רחבי הארץ.

בעוד בגילאים צעירים יותר מסגרות החינוך לאוטיסטים כוללות בדרך כלל מעונות, בהן מתקיים יום לימודים ארוך, אשר במהלכם לומדים האוטיסטים את מיומנויות היום יום, לקראת הגילאים הבוגרים, יש צורך בפתרונות דיור שונים, אשר מאפשרים להם הפרדות מן ההורים וצמיחה אישית.

בדרך כלל, שלב ההפרדות מן הבית נחוץ בגילאים מתבגרים, גם בשל הקושי של המשפחה לספק את כל הצרכים וגם בשל הצורך האישי של כל אדם ואדם להתפתח ולחיות חיים עצמאיים ככל שמתאפשר להם.

סוגי דיור חוץ ביתי לאוטיסטים

ישנם מספר סוגים של דיור חוץ ביתי לאוטיסטים, בהתאם לרמת ההסתגלות הקהילתית ולרמת התפקוד היומיומי.

  • דירות מגורים – דירות מגורים בהם גרים יחדיו מספר אנשים בעלי אוטיזם קל ובעלי רמת תפקוד גבוהה, המאפשרת להם התנהלות יום יומית שגרתית באופן עצמאי.
  • הוסטלים – מרכזי מגורים לאוטיסטים בעלי רמת תפקוד נמוכה הזקוקים לתמיכה שוטפת במגוון רחב של היבטים.
  • בית בהשגחה – מערך של דיור הכולל תמיכה נפשית מורחבת ועזרה בתפקודי היום יום השונים.

מטרות דיור חוץ ביתי לאוטיסטים

אחת המטרות החשובות ביותר של דיור חוץ ביתי לאוטיסטים היא לעורר את המעורבות בקהילה ככל שניתן. כמו כן, הדיור החוץ ביתי מעניק הכנה לקראת חיים עצמאיים, בשילוב של תמיכה פיזית ונפשית.

החיים בקבוצה תומכת ומבינה, מעניקים אפשרויות התפתחות רבות, שלא ניתן למצוא בבית המשפחה ולעיתים אין ביכולתה של המשפחה להיות העמוד התומך, כמובן שלא לכל החיים, שהרי בשלב מסוים, ההיפרדות חייבת להתקיים.

אורח החיים בדיור החוץ ביתי מעניק שיגרת יום יום תומכת, המעודדת יציאה לעבודה והתנהלות קהילתית: מפגשים, חוגים, פעילויות וארוחות משותפות. הדיור החוץ ביתי, על כל גווניו, מעניק מערך תמיכתי המותאם באופן אישי לכל דייר ודייר, ומאפשר הצבה של מטרות עתידיות, כמו יציאה ללימודים, מציאת מקום עבודה (למשל, בחברות היי-טק שמעסיקות אוטיסטים כבודקי תוכנות), פיתוח של קשרים בינאישיים והתקדמות קדימה.

דיור חוץ לביתי לאוטיסטים הינו חוויה המאתגרת את כל החושים ומעניקה יכולת של התקדמות אל עבר העתיד ואל עבר העשייה. הקנייה של מיומנויות חיים, כמו התנהלות שגרתית, כביסה, ניקיון, בישול, התנהלות כלכלית וקשרים אישיים, אפשרית רק במסגרת אשר חיצונית למסגרת הביתית.

מסגרות הדיור החוץ ביתיות, בין אם בצורה של הוסטל ובין אם בצורה של דירות עצמאיות בקהילה, מעודדות חיים עצמאיים ככל שניתן ומאפשרות למידה של כישורי חיים חדשים, אשר מהווים הכנה טובה מאוד לחיים.

על אף העובדה כי השנה הראשונה בדיור חוץ ביתי הינה שנה מאתגרת, וקשה לעיתים, היא מאפשרת התמודדות אמיתית עם חווית החיים ומעצימה את האינדיבידואל, כמו גם, מאפשרת התפתחות והתקדמות. רבים מהאוטיסטים, מוצאים את עצמם עוברים ממערך דיור תומך במיוחד למערך של דיור עצמאי יותר, כך שאין ספק, כי מדובר בהתקדמות חיוביות ורצויה, אשר מסבה אושר וסיפוק עצמאי.

אוטיזם אונליין