חינוך מיוחד לאוטיזם

האוטיזם הינו קשת של הפרעות הקשורות בתקשורת. על קשת זו נמצאים סוגים שונים וטווח של הפרעות בתקשורת. כאשר פונים לתחום החינוך יש לשים את הדעת על הסימפטומים השונים של ההפרעה. בהתאם לכך נבנו דרכי ושיטות של חינוך, למידה והוראה לילדים המאובחנים כבעלי הפרעה זו.

חינוך מיוחד לאוטיזםאוטיזם – מאפיינים וקשיים ייחודיים

תחת הקשיים התקשורתיים באוטיזם נמצאת השפה. לילדים אלו יש גם פגיעה בשפה שהיא הכלי באמצעותו מתקשרים. כיון שזו דרך הלמידה העיקרית, לילדים אלו יהיו ליקויי למידה וקשיים בהבנה של המורה.

ילדים אלו מתקשים בהבנה של הוראות מילוליות מורכבות ושימוש בסלנג או מטאפורות. למעשה, הם מבינים את המסרים המילוליים כפי שהם, כך נוצרים פערים, בין המסר התפיסתי שהמורה מנסה להעביר לבין המסר המילולי.

לילד ישנו קושי עצום גם בלהביע רצונות וצרכים בסיסיים. אותו ילד עשוי להפגין ידע נרחב בתחום מסוים, ויחד עם זאת להימצא בקושי רב כאשר ינסה לבקש עזרה. ילדים אלו גם מתקשים מאוד בשינויים ומעברים מהפעלה אחת להפעלה אחרת, לכן הם יטו להימנע מפעילויות בלתי מוכרות.

בנוסף, ילדים אלו מתקשים להבין קודים ונורמות חברתיות. הם עשויים להפגין התנהגויות אשר לא הולמות את הסיטואציה החברתית או הלימודית בה הם מצויים. הם יתקשו לדוגמא, לקרוא שפת גוף ומתוך כך להבין כיצד להתנהג באותה סיטואציה. כאשר ילדים אלו נתקלים במצב בלתי מוכר הם עשויים להתפרץ ולהתנהג באופן אשר נראה כלא פרופורציונלי למצב.

דרכי הוראה ולמידה

בהתאם לקשיים השונים ולמאפיינים הייחודיים של ילדם אלו, הוחלט על דרכי הוראה ולמידה ייחודיים, אשר עונים לצרכים המיוחדים של הילדים. יש צורך בסביבה לימודית מאורגנת ומובנית. סביבה לימודית כזו תפחית באופן משמעותי התנהגויות בלתי מסתגלות, תוך הגברה של היכולת לתפקד באופן עצמאי.

דרך ההוראה המקובלת בעולם נקראת TEACCH. מודל הוראה זה פותח על ידי מומחים מאוניברסיטת צפון קליפורניה. הנחת היסוד בדרך ההוראה היא כי בעיות ההתנהגות השונות  נובעות מחוסר יכולת של אותו ילד להתמודד עם הסביבה ולהבינה. לכן, יש צורך באיסוף מידע אודות המאפיינים הייחודיים של אותו ילד ולבנות עבורו את הסביבה באופן שיפצה על הקשיים הייחודיים שלו.

מודל זה מבוסס על שישה עקרונות:

  • הערכה בלתי פורמלית ופורמלית של הילד לשם פיתוח תכנית לימודית אישית.
  • התאמה של הסביבה הלימודית בהתאם לחסכים הקשורים ללקות, לצד שיפור של המיומנויות של הילד.
  • העצמה של מיומנויות וקבלה של הילד ושל משפחתו.
  • שימוש בטיפול התנהגותי קוגניטיבי כאסטרטגיית ההתערבות המרכזית.
  • שימוש באוריינטציה הוליסטית כדי לקדם עבודה רב מקצועית אופטימלית.
  • שימוש בהבניה חזותית לשם השגת חינוך מיטבי. זאת לאור היתרון של ערוץ חזותי לעומת ערוץ שמיעתי.

הלמידה המובנית משתמשת בעזרים חזותיים שונים וכך מלמדת את הילד עצמאות במרחב הסביבתי שלו. הדגש הוא על סדר יום, ארגון פיזי וארגון של מטלות. על ידי ארגון והבניה של הכיתה והסביבה הפיזית מנטרלים בעיות רבות הקשורות לקשייהם של ילדים אלו.

מוסדות חינוך לילדים המאובחנים באוטיזם

ישנם מוסדות רבים בארץ המיועדים לילדים בטווחי גילאים שונים. כמעט בכל עיר ניתן למצוא לפחות גן אחד לילדים עם אוטיזם. כמו כן, ישנם בתי ספר יסודיים ובתי ספר תיכוניים לילדים עם אוטיזם. מוסדות החינוך השונים מעסיקים אנשי טיפול וחינוך מקצועיים בתחום החינוך וטיפול באוטיזם.

אתרי אינטרנט שונים מספקים מידע רחב לגבי מוסדות חינוך עבור ילדים המאובחנים באוטיזם. כמו כן, ניתן לקבל מידע זה בעיריות של הערים השונות. דרכי הקבלה לכל מוסד משתנים ויש לבדוק מול כל מוסד באופן ספציפי. כמו כן, ישנם ארגוניים מסויימים אשר מעניקים סיוע למשפחות לילדים אוטיזם במציאת מוסדות חינוך ומסגרות נוספות. להרחבה: ארגונים ייחודיים למשפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים

ראו גם:
זכותי להשתלב בחברה – זכויותיהם של אוטיסטים

אוטיזם אונליין