שיטת TEACCH לטיפול באוטיזם

TEACCH הם ראשי התיבות של Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children, תכנית מחקר, שירות ואימון המיועדת עבור ילדים עם אוטיזם ובעיות תקשורת נוספות.

התכנית פותחה באוניברסיטת צפון קרוליינה שבארצות הברית בתחילת שנות השבעים של המאה שעברה, בעקבות נתונים שנאספו ממחקר נרחב שנערך בשנות השישים.

במחקר התברר כי ילדים אוטיסטים המעורבים בפעילויות חברתיות, מראים התקדמות טובה יותר במיומנויות בתחומים שונים בהשוואה לילדים אוטיסטים שלא שולבו במארג חברתי כלשהו.

מה הן מטרות התכנית?

תוכנית TEACCH פותחה על מנת לספק 3 אפשרויות עיקריות:

  • לאפשר לאוטיסטים לתפקד בצורה העצמאית ביותר האפשרית והמשמעותית ביותר האפשרית בתוך הקהילה. במילים אחרות נעשה ניסיון לחנך ילדים אוטיסטים להפוך למתבגרים עצמאיים יותר במידת האפשר. מדובר בתכנית ארוכת טווח כשבמהלך השנים השאיפה המרכזית היא להקנות לילדים דרכי תקשורת והבנה שיסייעו להם לתקשר בצורה טובה עם הסובבים אותם ולקבל החלטות באופן עצמאי.
  • להעניק שירות לאוטיסטים, לבני משפחותיהם ולאלו שעובדים איתם ותומכים בהם מקרוב. השירותים של התכנית כוללים בין היתר אבחון מקצועי, הדרכת הורים לילדים אוטיסטים, כתיבה של תכניות עבודה אישיות, הדרכה לצוותים, הדרכת אנשי מקצוע בהוסטלים ובמקומות עבודה ועוד.
  • לעסוק במחקר אקדמי תוך יצירת זיקה בין התיאוריה והמחקר לבין השירותים הקליניים הניתנים בפועל ולהפיץ את המידע התיאורטי ואת המידע בנוגע לעבודה המעשית הקשורה לאוטיזם, בעזרת סדנאות ופרסומים מקומיים ובינלאומיים כאחד.

TEACCH – תרבות האוטיזם והתאמה אישית לתוכנית

לפי ה-TEACCH האוטיסטים מהווים קבוצה מוגדרת של בני אדם, המחזיקים בתכונות מסוימות המפרידות אותם מהאוכלוסייה הכללית, אך בשום צורה אין בכך כדי להעיד שהם נחותים מהאנשים הבריאים.

לפי גישה זו, בדיוק כפי שבסין לצורך העניין ישנם כללי התנהגות השונים מכללי ההתנהגות המקובלים בישראל, כך גם ישנם קודים תרבותיים הנהוגים בקרב הקהילה האוטיסטית.

אי לכך, יש להתייחס לחברי הקהילה האוטיסטית כבני תרבות אחרת ולא לבקש מהם להתנהל לפי הקודים של התרבות שלנו.

כמו כן כאשר מבינים כי מדובר על תרבות אחרת, יש תחילה להבין את הקודים עליהם מבוססת התרבות, בטרם ניתן יהיה להגיש עזרה, טיפול או סיוע לאוטיסטים. יש להכיר את הקשיים המהווים שאותם חווים האוטיסטים בחיי היום יום, עם דגש על בעיות התקשורת שלהם.

למרות ההתייחסות הכוללנית ל"תרבות האוטיסטית", בתכנית ה-TEACCH ישנו דגש חזק ביותר על האינדיבידואל ועל תכנון תכנית טיפולית ולימודית בהתאם ליכולות והקשיים המהווים את מנת חלקו של כל ילד וילד בנפרד.

תוכנית העבודה האינדבידואלית הנקבעת לכל ילד.ה כולל 4 מרכיבים עיקריים:

  • ארגון הסביבה הפיזית של הילד.ה
  • סדר יום ויזואלי
  • מערכת עבודה עצמאית
  • ארגון משימות

בהתאם לזאת, במסגרת התכנית מתבצעות באופן תדיר בדיקות מגוונות שמטרתן להעריך את ההתקדמות של המשתתף בתחומים שונים. תכניות ההערכה מאפשרות לקבל מידע בנוגע לצרכי הילד, לתחומי העניין שלו, לרמת המיומנות שלו בתחומים שונים, ליכולות האישיות שלו, למבנה האישיות שלו ועוד.

התכנית נחשבת לרחבה במיוחד שכן היא לא מתמקדת בתחום צר ומצומצם. למעשה התכנית מתייחסת פחות או יותר לכל מיומנויות החיים באשר הן, מתוך הבנה שכל אדם מעוניין ושואף להתפתח ולחיות חיים מלאים.

הכוונה היא למשל למיומנויות של עבודה עצמאית, מיומנויות חברתיות, מיומנויות תקשורת, מיומנויות פנאי ועוד.

המיקוד המרכזי של תכנית TEACCH הוא בפיתוח של שיטות בעזרתן יוכל המטופל להבין את העולם הסובב אותו והודות להן המוטיבציה שלו ללמוד ולהשתפר תגבר.

העבודה עם הילד מתמקדת בעיקר בטיפוח תחומי העניין שלו ונקודות החוזק שלו תוך התייחסות ספציפית לנקודות החולשה שלו.

במסגרת התכנית נעשה שימוש רב בחיזוקים, כמצופה משיטה השואבת את השראתה במידה רבה מהאסכולה הביהביוריסטית, בעזרים חזותיים ובסביבות מרגיעות ונטולות הסחות דעת.

גישת TEACCH מתאימה לילדים בכל גיל, למתבגרים ולמבוגרים, כאשר תוכנית העבודה מתאימה את עצמה לרמת התפקוד של הילד.ה / המתבגר / המבוגר, על כל ארבעת מרכיביה העיקריים.

קריאה נוספת: מבחן AQ לאבחון אוטיזם

אוטיזם אונליין