טיפול באוטיזם באמצעות תא לחץ

נתחיל מהשורה התחתונה ונספר כי הטיפול בילדים אוטיסטים באמצעות תא לחץ הוכח שכטיפול המסייע לחלק ניכר מהילדים, בהפחתת עוצמת תסמיני האוטיזם, שיפור בתפקוד ובתקשורת הבין אישית.

עיקר הטיפולים הקיימים לטובתם של ילדים על הרצף האוטיסטי מיועדים על מנת לשפר את כישורי החיים ותפקודתם של הילדים, על מנת לאפשר להם למצות את הפוטנציאל האישי ולהשתלב בחברה במידת האפשר.

השיפור בתפקוד של הילד.ה קשור באופן ישיר לרמת התפקוד המאובחנת ולהיקף התמיכה שהילד.ה זוכה לקבל, החלק מרגע האבחון והילך.

לאורך השנים נעשו שימוש בכמה וכמה שיטות טיפול מומלצות לאוטיסטים, ובמקביל הניסויים הקליניים והמחקרים ממשיכים כל העת, במטרה לשכלל את שיטות הטיפול המוכרות ולמצוא שיטות התערבות נוספות שיוכלו לשפר את מצבם של האוטיסטים, להקל עליהם ועל ההורים ושאר בני המשפחה הקרובה.

תא לחץ: לא רק עבור צוללנים

עוד לפני עשרות שנים החלו מחקרים וניסויים אשר ביקשו לבדוק האם טיפול באמצעות תא לחץ יכול לעזור בשיפור סימפטומים של אוטיזם.

תא לחץ, או טיפול היפרברי, הוא מעין תא קטן ואטום, שנבנה בדרך כלל בתוך בתי חולים או מרפאות. בתוך התא משוחרר ריכוז גבוה מאד של חמצן בלחץ אטמוספירי גבוה. הטיפול מוכר לרוב האוכלוסיה בעיקר כטיפול חירום המשמש בדרך כלל לאחר תאונות צלילה, בהן צוללנים שעולים מהר מידי ממעמקי הים נפגעים בעקבות מרעלת ותופעות פיזיולוגיות אחרות.

בעבר פורסמו מספר מחקרים שהציגו נתונים לפיהם תא לחץ יכול להיות מועיל גם במקרים אחרים של פגיעות נוירולוגיות, כמו למשל בקרב ילדים הסובלים משיתוק מוחין, או ילדים שנולדים עם פגיעה מוחית מסיבות וגורמים אחרים.

השפעת הטיפול ההיפרברי על תפקוד המוח אינה ברורה לחלוטין ואינה חד משמעית, אך התיאוריה המקובלת לפייה הריכוז הגבוה של החמצן המשוחרר בלחץ רב משפר את הזרימה של החמצן לאיזורים שונים במח ובכך משפיע על פעילותו ומפחית תהליכים דלקתיים.

משכך, לאורך השנים נערכו מספר מחקרים שבקשו לבדוק האם טיפול היפרברי יוכל לשפר גם את מצבם של פעוטות וילדים שאובחנו עם אוטיזם.

המחקרים הישנים, מסוף המאה הקודמת ותחילת שנות ה-2000 שבדקו את השפעת הטיפול היו נקודתיים ולא ביצעו השוואה נאותה בין הילדים שטופלו בתא לחץ, לבין כאלה שטופלו בפלסבו.

כלומר, לא נעשה שימוש בקבוצת ילדים אוטיסטים שהוכנסו לתא לחץ ועברו את כל הפרוצדורה, אך ללא לחץ החמצן שהוא "החומר הפעיל" בטיפול ההיפרברי.

הוכחה: לטיפול היפרברי אפקט חיובי על אוטיסטים!

בשנת 2009 פורסם המחקר הראשון שהיה מקיף דיו והשתמש בהשוואות מחקריות נכונות, על מנת שממצאיו יחשבו מהימנים והוא פורסם בכתב עת מדעי נחשב.

המחקר נעשה בקרב מעל ל-60 ילדים בגילאים 2-7 שאובחנו על הספקטרום האוטיסטי. מחצית מהילדים טופלו בתא לחץ במשך שעה ביום לאורך חודש. המחצית השניה טופלה בתא לחץ שלא הופעל בו לחץ אטמוספרי גבוה (רק הוחדר חמצן), במשך אותה תקופה ואותן שעות.

ממצאי המחקר היו מפתיעים- הילדים שטופלו בתא לחץ הראו שיפור במגוון רחב של סימפטומים ותופעות המאפיינות את האוטיזם, בעוד ששיפור כזה לא נראה בקרב הילדים שלא טופלו הלכה למעשה בלחץ החמצן.

השיפור נראה גם ביכולות התפקוד הכלליות, גם בתפקודי השפה, ביכולת לקיים אינטרקציה בינאישית, ביצירת קשר עין וברמת המודעות לתחושות גופניות.

חשוב לציין כי השיפור בתפקוד הילדים שעברו טיפול היפרברי לא נבחן לאורך זמן ולכן החוקרים לא התייחסו להשפעותיו ארוכות הטווח של הטיפול.

החוקרים הדגישו כי טיפול היפרברי אינו מרפא אוטיזם, אך תוצאות המחקר בהחלט מלמדות על שיפור בהתנהגות של הילד.ה, שיפור ברמת התפקוד ובאיכות החיים.

המחקר הוביל לכך שלאחר פרסום המחקר, החלו הורים לילדים אוטיסטים בארצות הברית ובמדינות נוספות במערב, לרכוש תאי לחץ ביתיים לצורך טיפול אישי ומתמשך בילדיהם.

המחקר עורר הדים נרחבים ולמעשה, מאז פרסומו ועד היום יעילות השימוש בתא לחץ הוכחה מחקרית והטיפול ההיפרברי מוכר כטיפול המסייע לילדים אוטיסטים והנו שכיח באופן יחסי, למרות עלויותיו הגבוהות.

קריאה נוספת: טיפול באוטיזם באמצעות גרייה מגנטית

אוטיזם אונליין