טיפול בית בילדים אוטיסטים בתפקוד נמוך

לאורך 20 השנים האחרונות נערכו אין ספור מחקרים בניסיון למצוא שיטות טיפול מתקדמות, שיוכלו לשפר את איכות החיים של האוטיסטים, ילדים ובוגרים כאחד. מחקר מעניין שהתפרסם לפני מספר שנים גילה כי טיפול ביתי, בדגש על התקשורת שבין הילד להוריו ולסביבה הביתית עצמה, יכול לשפר משמעותית את תפקודו של הילד, גם כאשר המדובר על ילד המוגדר כאוטיסט בתפקוד נמוך.

שיפור התסמינים באמצעות שיטת טיפול חדשנית

1 מכל 78 ילדים בישראל יאובחן עם אוטיזם ברמת תפקוד משתנה, בין אוטיזם בתפקוד גבוה, דרך תפקוד בינוני ועד לתפקוד נמוך. האוטיזם מציג טווח רחב מאד של ליקויים התנהגותיים שונים, כשהלקות הבולטת שבהם קשורה ליכולתם של האוטיסטים לתקשר עם הסביבה ולהביע את עצמם ואת רצונם.

למרות שנים רבות של מחקר בנושא, עדיין אין טיפול תרופתי לאוטיזם ועיקר הטיפול בילדים המאובחנים מתמקד בשיטות חינוכיות ובשיטות פסיכולוגיות.

ישנם סימנים מקדימים לאוטיזם, שבהם ניתן להבחין כבר בגילאים מוקדמים מאד. הם באים לידי ביטוי בהתנהגויות החברתיות של הילד, באינטראקציה שלו עם הוריו, בתקשורת החברתית שלו, באופן שבו הוא משחק עם ילדים אחרים מחקה את התנהגותם.

ילדים שמגלים קשיים התנהגותיים בילדות המוקדמת ומאובחנים כאוטיסטים, עוברים בין השאר גם אבחון מעמיק, הבוחן את היכולות השונות שלהם ואת רמת תפקודם הכללית.

לאורך השנים, מספר מחקרים מצאו כי ישנן מספר שיטות פסיכולוגיות המצליחות לשפר את התנהגותם החברתית של האוטיסטים, אך מדובר בשיפור בטווח הקצר ולא שיפור לאורך שנים.

PACT התקשורת שבין הילד להוריו

במחקר מעניין שפורסם לפני מספר שנים התייחסו החוקרים לשיטת טיפול חדשנית בשם PACT  – Preschool Autism Communication Trail.

במסגרת המחקר בחנו החוקרים את יכולת התקשורת של ילדים אוטיסטים בגילאי הגן, תוך התייחסות למידת חומרת תסמיני האוטיזם שלהם לאורך זמן.

הרעיון המרכזי שעומד מאחורי שיטת טיפול זו הוא הצורך לשפר את התקשורת ואת הקשר שבין הילד לבין ההורה בזמן שהם בבית.

המטפל עצמו, שאיננו עובד באופן ישיר עם הילד, צופה באמצעות מצלמה בהורה ומדריך אותו, במהלך שיחת וידאו, כיצד לתקשר עם הילד כשהם בבית, בסביבה המוכרת.

המחקר המעניין בחן 152 ילדים המוגדרים אוטיסטים בתפקוד נמוך, בטווח גילאים של שנתיים עד ארבע שנים.

77 מהילדים טופלו בשיטת PACT בעוד ש–75 מהם טופלו בשיטות מוכרות אחרות. בתום תקופת הטיפול, לאחר כ–6 שנים, השוו את התנהגותם של הילדים מקבוצה אחת לקבוצה השנייה ובחנו את תסמיני האוטיזם שלהם.

המחקר מצא שאצל ילדים שטופלו בשיטת PACT נצפה שיפור במספר מדדים הקשורים לאוטיזם, כמו למשל ירידה בחזרה על התנועות (תופעה האופיינית מאד לאוטיסטים) וזאת למרות שהשיטה כלל לא התמקדה בתופעה זו.

המסקנות של המחקר הן שניתן לשפר את יכולותיהם של האוטיסטים לאורך זמן, אם מטפלים בהם בשיטה הנכונה ומתחילים את הטיפול בילדים כבר בגיל צעיר.

יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שהמחקר בדק והתייחס לילדים אוטיסטים בתפקוד נמוך וייתכן ששיטת PACT אינה רלוונטית למקרים קלים יותר אוטיזם.

חשוב להמשיך ולבצע מחקרים נוספים כדי להבין בצורה טובה יותר את התפתחותם של הילדים האוטיסטים, ובכך לשפר את שיטות הטיפול הקיימות כיום.

קריאה נוספת: טיפול CBT בילדים אוטיסטים

אוטיזם אונליין