ביטוח סיעודי פרטי / קבוצתי

לפני רכישת ביטוח סיעודי, פרטי, קבוצתי או דרך קופת החולים מומלץ לעבור על הכללים שלפניכם טרם החתימה על הפוליסה.

חובה לדעת – כללים לרכישת ביטוח סיעודי

 • משך תקופת התגמול – משך תקופת התגמול, נקבע בפוליסה. כאשר אדם מוגדר סיעודי בתקופת הביטוח הוא זכאי לסכום כספי חודשי לאורך תקופה שנקבעת מראש בפוליסה. ישנן פוליסות בהן מוגדרת תקופת התגמול לכל החיים וישנן פוליסות בהן תקופת התגמול היא מוגבלת למספר שנים.
 • גובה התגמול החודשי – גובה התגמול החודשי נקבע גם הוא בפוליסה. טרם רכישת פוליסת ביטוח סיעודי יש לבדוק האם סכום זה יענה על הצרכים שלך.
 • משך תקופת ההמתנה – משך תקופת ההמתנה הוא פרק הזמן שחלף מאז שאדם הפך לסיעודי ועד שהוא מקבל את כספי

  ביטוח סיעודי פרטי / קבוצתי

  התגמול. משך ההמתנה נקבע גם הוא בפוליסה, ישנן פוליסות בהן זמני ההמתנה ארוכים מאוד (36 עד 60 חודשים) והן מתאימות למי שיש בידו יכולת לממן פתרון אחר בזמן ההמתנה.

 • גובה הפרמיה בטווח ארוך – ביטוחים סיעודים נרכשים לרב לפרקי זמן ארוכים. במשך הזמן גובה הפרמיה צפוי לעלות, מכיוון שהוא תלוי בגילו של המבוטח. חשוב לוודא שגם במידה והמבוטח פורש מעבודתו, הוא יוכל לשלם את הפרמיה בטווח הארוך.
 • סוג הפרמיה – לרב הפרמיה משתנה בהתאם לגיל המבוטח, אולם חשוב לבדוק פרמטרים נוספים שעלולים להשפיע על גובהה לאורך זמן. במידה והפרמיה משתנה לאורך זמן, חשוב לבדוק מה יהיה גובהה לאחר שהמבוטח יפרוש מעבודתו.
 • ערכי סילוק – בפוליסות פרטיות קיימת אפשרות לקבל תגמול חלקי בעבור פרמיה ששולמה בעבר והמבוטח הפסיק לשלם. גובה התגמול נקבע בהתאם למספר השנים בהם שולמה הפרמיה ובהתאם לכללים שנקבעים על ידי המפקח על הביטוח. טבלת התגמולים החלקיים צריכה להופיע בפוליסה. למבוטחים צעירים כדאי לתכנן את השימוש בערכי סילוק כך שבגיל הפרישה יעמוד לרשותם סכום כסף שיוכל לממן את השירותים הסיעודיים ללא תשלום כלל או בתוספת תשלום מוקטנת.
 • תוספות כיסוי – בחלק מפוליסות ביטוח סיעודי קיימת אפשרות לרכוש תוספות שונות למקרה הצורך, מעבר לשירותים הסיעודיים, כגון שיקום, זכאות משופרת וכו'.
 • תוספות בריאות – כאשר המבוטח לוקה במחלה כלשהי או נמצא במצב רפואי ירוד, יתכן ויאלץ לשלם תוספת כספית בעבור הביטוח. חשוב לבחון את תוספת התשלום במספר חברות ביטוח מכיוון שסכום התוספת אינו זהה בכל החברות. לעיתים בשל תוספת הבריאות מייקרת את הביטוח משמעותית וכדאי מאוד לבחון האם הוא משתלם.
 • הצהרת בריאות – ישנן חברות ביטוח אשר אינן בודקות את מצבו הבריאותי של המבוטח טרם החתימה על הפוליסה, אלא רק לאחר שהמבוטח הפך לסיעודי. במקרים כאלה יכולה החברה לסרב לשלם תגמול בטענה שהמצב בו נמצא המבוטח נגרם כתוצאה ממחלה שבה לקה המבוטח טרם החתימה על הפוליסה. כיום ברב הפוליסות לא ניתן לדחות תגמולים בשל מצב רפואי, שנה מיום החתימה חמי שרכש את הפוליסה לפני גיל 65 ומחצית השנה למי שרכש את הפוליסה אחרי גיל 65.
 • האותיות הקטנות – מומלץ מאוד לקרוא את הפוליסה מתחילתה ועד סופה ולא לדלג גם על האותיות הקטנות. חשוב מאוד לקרוא את פרק "הגבלת אחריות החברה" על מנת לקבל הבהרות לגבי מה שהביטוח אינו מכסה. במידה וקיימת סתירה בין המידע שמוסר סוכן הביטוח לבין הכתוב בפוליסה, יש לבקש את ההבהרות בנושא. חשוב לזכור כי מה שקובע הוא הכתוב בפוליסה ולא מה שאמר סוכן הביטוח בעל פה.
 • התייעצות – בטרם חתימה על חוזה ביטוח סיעודי כדאי להתייעץ עם גורם נוסף לגבי תנאי הפוליסה. הגורם יכול להיות סוכן ביטוח, יועץ ואף קרוב משפחה או חבר.
 • יש לכם או לילדכם פוליסת באמצעות קופת החולים או פוליסה פרטית? דחו את תביעתכם לקבלת התגמולים? יש מה לעשות ותמיד אפשר לפנות ולהתייעץ עם מומחה.

ביטוח סיעודי חשוב בכל גיל – שמרו על כללים אלו למען בחירה נכונה עבורכם!

ראו גם: ביטוח סיעודי לילדים אוטיסטים, כי אין די בסיוע שמעניקה המדינה

אוטיזם אונליין