יום עיון אוטיזם וסביבה – ביולוגיה, מציאות והתערבות

אוניברסיטת חיפה

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

החוג לריפוי בעיסוק

יום עיון בנושא:

אוטיזם וסביבה – ביולוגיה, מציאות והתערבות

יום שני, 23 במרץ, 2009

כ"ז אדר, תשס"ט

אוניברסיטת חיפה

בניין רב תכליתי, אולם ספדיה

כנס זה יעסוק במפגש בין הפרעות על קשת האוטיזם והסביבה מזוויות שונות, החל מאינטראקציה בין גורמים סביבתיים וגנטיים, דרך השפעת הסביבה הפיסית והאנושית על התנהגות והשתתפות של אנשים עם אוטיזם במארג החיים. בנוסף, יידונו צרכים סביבתיים והתאמות סביבתיות הנדרשות להגברת רווחתו של האדם עם אוטיזם.

בכנס יציגו חוקרים מתחומים שונים, אוטיסטים, הורים, ואנשי מקצוע את נקודת התייחסותם לנושא זה. הכנס יעסוק בהיבטים סביבתיים הרלוונטיים לאורך מעגל החיים במיוחד לאור התיקון האחרון בחוק הבריאות הממלכתי המחייב מתן התערבות טיפולית לא רק לילדים עם אוטיזם אלא גם למתבגרים.

8:00-8:45    הרשמה

8:45-9:15    ברכות

פרופ' פרלה ורנר, דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

ד"ר שרה רוזנבלום, ראש החוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

פרופ' שרון סרמק, המחלקה למדע העיסוק וריפוי בעיסוק, אוניברסיטת דרום קליפורניה.

9:15-9:30   "כפיונת (שטיינברג)" – מתוך הצגת יחיד שתעלה בקרוב בתאטרונטו ובצוותא.

כפיונת האוטיסטית בת ה-8 מאפשרת הצצה מלאת הומור לסיפור חייה המרגש לאורמאבקה במחלת הסרטן.

בימאית- אביבית שקד שחקנית- מאיה דומן

9:30-10:00  התנהגות הורית רגישה ובניית קשר בטוח בין הורה לילד עם אוטיזם.

ד"ר סמדר דולב, המרכז לחקר התפתחות הילד, אוניברסיטת חיפה.

10:00-10:30   אוטיזם וקהילה – הגישה החברתית לאוטיזם.

רונן גיל, מנכ"ל אס"י (קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל).

ד"ר מישל שפירא, מנהלת הסנוזלן, בית איזי שפירא.

סולה שלי, יו"ר אס"י.

10:30-10:45   הפסקת קפה

10:45-11:15   שינויים ברמת השעתוק של הרצפטור לאוקסיטוצין במח העכבר, בעקבות דלקת

קלה בחלל הבטן כדוגמא לקשר בין סביבה למערכת גנטית.

ד"ר שלמה וגנר, המחלקהלביולוגיה, מחלקה לנוירוביולוגיה ואתולוגיה, הפקולטה למדעים והוראתם, אוניברסיטת חיפה.

11:15-11:45  הרצאת אורח*: העדפות מזון ורגישות חושית אצל ילדים על קשת

הפרעות  האוטיזם.

פרופ' שרון סרמק, המחלקה למדע העיסוק בעיסוק, אוניברסיטת דרום קליפורניה

פרופ' אורח- קרן ליידי דיוויס, בית הספר לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית.

11:45-12:05   התאמת תפריט חושי

ד"ר איילת בן-ששון, החוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות;

המרכז לחקר התפתחות הילד, אוניברסיטת חיפה.

12:05-12:35  הפסקת צהרים

12:35-14:00 פאנל: סביבה ואוטיזם- משפחה וקהילה במפגש אישי

א.  התאמת סביבת הבית לצרכי אדם עם אוטיזם, חווה רמברנד, אם.

ב.  "חיבוקית": אב ממציא לבנו, רפי רמברנד.

ג.  קוראים את השתיקה במעגלי החיים,

שולה פרידריך, מנהלת בי"ס עופר, חיפה.

שרון לוי, רכזת מחקר בבי"ס עופר.

מילאנה ישראלי, רכזת מחשבים ובצוות המחקר בבי"ס עופר, חיפה.

ד.  שילוב בקהילה: הצגת "בר- המזל".

מירה סכימא, אם, עמותת "עלי כותרת".

ליאורה בלוך, אם, עמותת "עלי כותרת".

ה.  סיכום הפאנל.

14:00-14:15  הפסקה

14:15-14:45  שימוש בטכנולוגיה עם ילדים על קשת הפרעות האוטיזם: מנוף או מכשול?

פרופ' תמר וייס, החוג לריפוי בעיסוק,

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

14:45-15:15  אוטיזם וסביבת העבודה: התאמה ונגישות

ד"ר עינת גל- החוג לריפוי בעיסוק

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה; מרכז מחקר, הקריה האקדמית, אונו.

170 ₪ א.      הרשמה מוקדמת עד 12.03.09
200 ₪ ב.       לאחר 12.03.09
150 ₪ ג.        סטודנט עד 12.03.09

(בהצגת תעודת סטודנט)

160 ₪

120 ₪

ד.       סטודנט לאחר 12.03.09

ה.      חברי אס"י

ניתן לשלם בהמחאה או במזומן.

המחאה יש לרשום לפקודת: החוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת חיפה.

את התשלום יש לשלוח עם ספח ההרשמה המצורף, לכתובת:

החוג לריפוי בעיסוק

(עבור רישום ליום עיון-אוטיזם)

אוניברסיטת חיפה

הר הכרמל 31905

לנרשמים תשלח קבלה המאשרת את קבלת התשלום.

מספר המקומות מוגבל, כל הקודם/ת זוכה.

במהלך היום יינתן כיבוד קל

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר-

בטלפון: 04-8240816

אי-מייל: [email protected]

כתובתנו באינטרנט:

http://hw.haifa.ac.il/occupa/hebrew

אוטיזם אונליין