מתגייסים על הספקטרום האוטיסטי: תתקדמו!

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 מבקש להגן על הכבוד והחירות של אדם שסובל ממוגבלות, כמי שזכאי לקחת חלק פעיל באופן שווה במארג החברתי, תוך שמירה על צרכיו המיוחדים. המטרה של החוק היא לאפשר לאדם שהוא מוגבל לממש את עצמו ואת יכולותיו תוך שמירה על הפרטיות והכבוד.

לאור שכיחות האוטיזם באוכלוסיה בישראל קיים אינטרס חברתי במעלה הראשונה לשלב את האוטיסטים בחברה, בקהילה וגם בשירות הצבאי שאליו מתגייסים בכל שנה עשרות אלפי צעירים בישראל.

אוטיזם מובן כיום כקשת רחבה של כשלים התפתחותיים נוירולוגיים שבאים לביטוי בצורות שונות ובעיקר בליקוי ביכולת תקשורתית, וביכולת לפתח אינטראקציה בחברה. מכאן שקיים קונפליקט מובנה בין הצורך של אוטיסטים להתפתח ולקחת חלק בחיי החברה והעשייה, לבין הקשיים שקיימים מעצם המגבלות שלהם.

עם זאת, יש גם הבנה קהילתית בצורך לשלב אוטיסטים בצורה חופשית, מכבדת ושוויונית.

המטרה החברתית הזו מבוססת על תפיסה שמתייחסת לאוטיזם כחלק מהמרקם האנושי המגוון, ומבקשת לראות בשונות כבעלת ערך ייחודי משל עצמה, שחשוב לעודד לטפח ולשלב ובין היתר גם בשרות צבאי.

לדוגמא הצבא משלב אוטיסטים גם בשירות המודיעין ובבדיקת מסמכים וצילומי אוויר, משום שיש להם יכולת גדולה יותר לשים לב לשינויים. יש אוטיסטים שמשתלבים מצוין על פי הכישורים שלהם במערך המחשבים והסייבר, ומממשים את היכולות המיוחדות שלהם לפיתוח ותכנות וישנן עוד דוגמאות רבות לאפשרות לשלב אוטיסטים בשירות צבאי מועיל, פורה ומפרה.

קבלת האוטיסטים כשווי ערך ושילובם בחברה בתרומה ובעשיה באופן משותף ושווה – מעודדת את החברה לסובלנות ולסבלנות.

גיוס לצה"ל ושירות צבאי: מציאות ולא עוד חלום

הצבא נותן דגש מיוחד לקידום של מי שנמצא על הספקטרום האוטיסטי בעיקר בזכותה של תוכנית "תתקדמו" ששייכת לאגף כוח אדם ולחיל החינוך, יוזמה ברוכה של איש יקר, סרן אודי הלר.

בחודש ינואר 2023 [מחזור הגיוס האחרון נכון למועד כתיבת שורות אלו] התגייסו לשירות חובה בצה"ל 55 מתגייסות ומתגייסים צעירים במסגרת תוכנית תתקדמו.

התוכנית מאפשרת לאוטיסטים לגבור על הקושי שלהם ולהתגייס לצבא בדומה לבני גילם. התוכנית נועדה לגייס ולצרף לצבא נערים ונערות שאובחנו על הרצף האוטיסטי ללא קשר להכרה שלהם במוסד לביטוח לאומי.

חשוב להדגיש שעד אישור התוכנית בנובמבר 2020, קיבלו אוטיסטים שהוכרו בביטוח לאומי פטור אוטומטי משרות צבאי, והם יכלו להתנדב באמצעות עמותות בלבד.

רבים מהם ניסו להסתיר את האבחון כדי שיוכלו להגשים חלום ולהתגייס והתוצאה היתה למרבה הצער שיבוץ לתפקידים שאינם מתאימים עבורם, מה שיצר לא מעט בעיות.

בישראל יש עדיין חוסר הבנה ובורות לגבי אוטיזם, מה שגורם לאפליה והדחקה של האוטיסטים לשוליים ולאיבוד אמונה ביכולותיהם, על אף הפוטנציאל שטמון בהם.

תוכנית "תתקדמו" מקדמת שוויון הזדמנויות וזכויות עבור אלפים מהילדים שלנו, אוטיסטים שמגיעים לגיל גיוס לצה"ל ובכדי שיוכלו לחיות חיים רגילים.

השרות הצבאי נותן להם משמעות והכרה ביכולתם לתרום לחברה ומקרב אותם לכל בני גילם, שאינם מאובחנים, המגיעים למועד הגיוס לצבא.

השרות הצבאי מגלם בצורה הטובה ביותר את הרעיון של שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, והופך את כולנו לחברה שוויונית וטובה יותר שמקבלת את השונה ומטפחת התחשבות באחר.

השירות בצה"ל מסייע לאוטיסטים להשתלב בקלות רבה יותר בשוק האזרחי. השירות מעלה את הערכיות והבטחון העצמי של המועמדים גם בעיני עצמם כבעלי ערך וביטחון עצמי, המסוגלים לבצע תפקידים חיוניים ללא רגשי נחיתות.

תכונית תתקדמו מאפשרת למתגייסים על הספקטרום האוטיסטי לעבור תהליך של מיון מיוחד ולהשתבץ לקורסים קדם צבאיים תוך איתור השירות המתאים לבני הנוער האוטיסטים בחיילות השונים.

באמצעות התוכנית המבורכת יותר ויותר אוטיסטים משרתים שרות צבאי מלא, כאשר חלק בלתי מבוטל מהם חותם על שירות קבע בצבא, אוטיסטים רבים מסיימים בהצלחה קורס קצינים ועוד!

עוד במסגרת התוכנית, המשרתים מקבלים הכוונה והדרכה לגבי אפשרויות התעסוקה וההשתלבות בשוק האזרחי לאחר השחרור.

צריך לציין שמאחר וחוק לרון משנת 2009 קובע שנכים יכולים לעבוד ולהמשיך לקבל קצבת נכות בהתאם, כך גם מי שמשתתף בתוכנית "תתקדמו" ומוכר בביטוח לאומי, ימשיך לקבל את קצבת הנכות המגיעה לו בזמן השירות הצבאי.

הורים לילדים אוטיסטים המועמדים לשירות צבאי יכולים להשתתף בכנסים יזומיםמ מטעם תוכנית תתקדמו, המתבצעים בשיתוף פעולה עם מחלקת כח אדם בצה"ל. כמו כן מדריכים בעלי הכשרה מיוחדת מלווים את המתגייסים מקרוב, לאורך השירות הצבאי, ומטפלים בכל עניין אישי שלהם.

מיון, גיוס ושירות: תתקדמו

אנו ממליצים להורים ולילדים להכיר מקרוב את עיקרי תוכנית תתקדמו וננסה לתמצת את עיקריה.

שלב המיון של המועמדים לשירות צבאי במסגרת תוכנית תתקדמו כולל הכנה לשרות בצבא, הכרות עם הארגון הצבאי ומבחני מיון פסיכוטכניים ותעסוקתיים. בין ההכנה לתחילת הקורס המקצועי עוברים החניכים טירונות לצד חיילים אחרים בהתאמה.

בשלב המיון הצבא מקבל מהביטוח הלאומי אינפורמציה לגבי מי שאובחן על הרצף האוטיסטיף כדי לבדוק אם יש התאמה מבחינת רמת התפקוד של המועמד.ת.

מי שנמצא מתאים לשרת בצבא יזומן לוועדה רפואית, שם חשוב להציג מסמכים שמוכיחים את יכולת התפקוד החברתית והכללית של המועמד.ת.

עוד לפני הצו הראשון קובע הקב"ן את הפרופיל הרפואי של מי שמיועד לשרת במסגרת התוכנית על פי מסמכים רפואיים. במקרים של אוטיזם בתפקוד גבוה, הגיוס לצה"ל יהיה זהה להליך הגיוס של החיילים האחרים, כולל דרישה לעבור מבחנים לקביעת התאמה לתפקיד המיועד.

במסגרת הצו הראשון של המועמד.ת לשירות תתקבל הזמנה לבדיקה של פסיכיאטר. תוכנית תתקדמו קובעת מספר הקלות לאוטיסטים במסגרת הצו הראשון ובין השאר: אישור למלווה, תוספת זמן במבחנים פסיכוטכניים ראשוניים ומבחן חוזר בעת הצורך.

לאחר המבחנים מזמנים את המועמדים לאיתור והתאמה בהתאם לצרכי הצבא.

לפני השירות הצבאי המתגייסים יעברו קורס הכנה של כחודש וחצי, יבקרו בבסיסים של צה"ל ויכירו את המקצועות הצה"ליים שהם יכולים לעסוק בהם.

בקורס ההכנה נערכים שיחות עם מפקדים וניתנים כלים להתמודדות עם המסגרת הצבאית. בקורס עצמו משולבים גם חונכים שיעזרו לחיילים להשתלב.

חונכות מגיעות לבתים הפרטיים של החיילים והסגל לומד את ההתאמות של כל חייל, על פי האינפורמציה מלשכת הגיוס בין היתר בכל הקשור לעניינים רפואיים, רגישויות למזון, מגבלות מיוחדות וכולי.

לאחר סיום קורס ההכנה החיילים עוברים טירונות, לומדים את ערכי צה"ל, משתתפים בשיעור אימון גופני, הרצאות וסיורים בארץ ועוד. במסגרת הטירונות של משתתפי תוכנית תתקדמו אין כל חובה לעשות מטווחים או ללון בבסיס צבאי והם לא משתתפים בשמירות.

במהלך הטירונות עוברים החיילים מיון נוסף, כדי שניתן יהיה לשבץ אותם לתפקיד המתאים להם ביותר מלבד תפקידי לחימה.

אחרי הטירונות משבצים את החיילים לתפקידים צבאיים מתאימים, כאשר במקרים רבים תינתן הכשרה נוספת במסגרת קורס השלמה ייעודי.

המתגייסים במסגרת תוכנית תתקדמו מקבלים משכורת צבאית וחופשות. אורך תקופת השרות הצבאי זהה לאורך תקופת השירות של שאר החיילים.

קריאה נוספת: עוד של שילוב אוטיסטים בצבא

אוטיזם אונליין