עלייה חדה במספר המאובחנים עם אוטיזם בישראל

מספר סיבות עיקריות מובילות לכך שאנו עדים לעלייה רבה מאד (פי שלושה) במספר הישראלים שאובחנו עם אוטזים במהלך העשור האחרון. נתונים אלה, שפורסמו על ידי משרד העבודה והרווחה, מציינים כי 80% מהאמובחנים הם זכרים ו-20% נקבות. רוב המאובחנים בשנים האחרונות צעירים מגיל 6. שיעור גבוה מאד של אנשים הלוקים באוטיזם מתגוררים במרכז הארץ ובמחוז תל אביב בפרט.

הרבה יותר בנים

בנתונים שנאספו ב-10 השנים האחרונות, נמצא כי ישנה עליה במספר האנשים המאובחנים באוטיזם, אנשים שנרשמו ככאלה במשרד העבודה והרווחה. בשנת 2007 נרשמו 3,949 אנשים מאובחני אוטיזם ובשנת 2016 נרשמו בו כבר למעלה מ-14,000 אנשים (ליתר דיוק – 14,269 אנשים). באוכלוסייה כולה ניתן לראות כי ישנה עלייה של פי 3 במספר המאובחנים באוטיזם.

בשנת 2007 היו 5.5 ישראלים, הלוקים באוטיזם על כל 10,000 איש ובשנת 2016 המספר עלה משמעותית – 16.9 לכל 10,000 אנשים. גם קצב העלייה בקרב אלה הנמצאים בספקטרום האוטיסטי עלה לאחרונה, כשבשנה האחרונה ניתן לראות התמתנות קלה. 

לפני כ-25 שנה תופעת האוטיזם עמדה על 1 לכל 1,200 לידות (בהתאם להערכות שהתקבלו מתחום הפסיכיאטריה). נכון לשנת 2023, המצב הוא 1 לכל 78 לידות, כשמדובר בלידות זכרים, וכשהיחס בין לידות כאלו לעומת לידות של בנות, עומד על 1 ל-4. הביטוי לאוטיזם אצל בנות קשה לרוב, בהשוואה לבנים וגם ההשפעות על חיי היום יום, שאיתם מתמודדות בנות אלו. 

רוב המאובחנים עם אוטיזם תושבי מרכז הארץ ומאזור תל אביב בפרט. מדובר ב-20.6 אנשים לכל 10,000. המספר הנמוך ביותר הוא בעיר חיפה ובאזור צפון הארץ, 12.6 לכל 10,000 איש.

בירושלים המספר גבוה מעט: 15.8 לכל 10,000 ובאזור הדרום הוא עומד על 15.3 לכל 10,000. 

הסיבה לכך נעוצה כנראה במודעות הרבה מאד לנושא ולחשיבותו של האבחון המוקדם בקרב תושבי המרכז ובמיוחד בתל אביב. במקומות אלה ישנן אפשרויות אבחון רבות ומקצועיות יותר, בהשוואה לאזורים אחרים בארץ, ולכן גם אנו יודעים על מספר רב יותר של אנשים הלוקים באוטיזם. 

ההתמודדות עם הממצאים

לאור העלייה במספר המאובחנים עם אוטיזם משרד העבודה והרווחה הגדיל את תקציב הדיור וגם את משאבי הטיפול הקהילתי לאוכלוסיית המאובחנים בעשרות מיליוני שקלים לאורך 7 השנים האחרונות.

גם מספר העובדים הסוציאליים שיוקצו לטובת הסיוע לאנשים הסובלים מאוטיזם גדל: מ-7 תקנים ל-117 תקנים. מעבר לכך צפויות להיפתח מסגרות דיור חדשות (17 במספר), שתספקנה פתרונות ל-400 ילדים, מתבגרים וגם בוגרים הנמצאים על הרצף האוטיסטי. 

עד לשנת 1999 היו המאובחנים עם אוטיזם באחריותו של משרד הבריאות. משנת 2017 עברה האחריות לטיפולו של משרד הרווחה וגם השירותים החברתיים.

בטיפול מעורבים המוסד לביטוח לאומי המציע קצבאות מיוחדות, משרד הבריאות שמציע מערכת מקצועית של אבחונים וגם מימון טיפולים ומיטות אשפוז וכן קופות החולים ומשרד החינוך.

קריאה נוספת: תביעת ביטוח סיעודי לאחר אבחון אוטיזם

אוטיזם אונליין