אוטיזם [גם] אצל בנות

סיבות גנטיות מוכרות גורמות לכך שהאוטיזם נפוץ הרבה יותר אצל בנים-זכרים לעומת בנות-נקבות, ועדיין ישנן לא מעט בנות המאובחנות עם אוטיזם ולמעשה, לאורך השנים האחרונות חלה עליה הדרגתית במספר הבנות המאובחנות.

שני מחקרים, שנחשבו לחדשניים בזמנו, פורסמו בחודשים הראשונים של שנת 2014 והציגו נתונים לפיהם האוטיזם מוצג באופן שונה בקרב בנות לעומת בנים, כך שתהליך הזיהוי והאבחון אצל בנות הופך להיות מעט מורכב יותר.

המחקרים חיזקו את החשד ההולך וגובר בקהילת המחקר, לפיו דרך הביטוי של האוטיזם אצל בנות עשויה להיות שונה מביטוי האוטיזם בקרב בנים.

המחקר הראשון, שפורסם בגיליון מרץ 2014 של כתב העת של האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה לילדים ומתבגרים, הוא הגדול ביותר שבוצע עד לאותם ימים ועסק בניתוח ההבדלים בין בנים ובנות שאובחנו על הספקטור האוטיסטי.

החוקרים הציגו ממצאים לפיהם המאפיינים העיקריים של האוטיזם בקרב בנות תלויים ברמת האינטיליגנציה שלהן. לפי המחקר בנות נוטות יותר לסבול מלקויי בתקשורת חברתית והן בעלות יכולת קוגנטיבית נמוכה יותר מאשר בנים על הספקטרום האוטיסטי.

החוקרים העלו סברה לפיה יתכן והרופאים מתקשים יותר לזהות ולאבחן אוטיזם בקרב בנות עם אינטיליגנציה נורמלית, בשל השוני בתסמיני האוטיזם כאמור.

מנת משכל של אוטיסט.ית

המחקר התבסס על מידע שהתקבל מ-304 בנות, ו-2,114 בנים שאובחנו עם אוטיזם והשתתפו במחקר.

החוקרים מצאו כי בקרב אוטיסטים עם מנת משכל נמוכה מ-10, הבנות סובלות מליקויי תקשורת חברתית משמעותיים יותר בהשוואה לבנים.

הממצאים עלו בקנה אחד עם תוצאותיהם של מספר מחקרים קודמים יותר ולמעשה הראו כי בנות על הספקטרום האוטיסטי מציגות תסמינים מורכבים וקשים יותר בהשוואה לבנים.

החוקרים הציגו גם נתונים לפיהם הבנות המאובחנות על הספקטרום מפגינות יותר עצבנות והתנהגות מוחצנת בהשוואה לקבוצת הבנים.

אבחון אוטיזם בבנות

במחקר השני, שהתפרסם בתחילת שנת 2014, החוקרים בדקו קבוצה של 25 בנות ו-25 בנים בגילאי 10 עד 16, כולם אובחנו על הספקטרום האוטיסטי.

מטרת המחקר היתה להעריך את ההבנה של היכולות החברתיות בקרב הנבדקים. החוקרים השוו את הממצאים שנאספו מבדיקת 50 הילדות והילדים האוטיסטים מול ממצאי בדיקות שנערכו על קבוצת בנים ובנות באותם גילאים, שאינם אוטיסטים.

ברור כי ההשוואה הוכיחה בצורה ברורה כי קבוצת האוטיסטים הפגינה כישורים חברתיים נמוכים יותר באופן משמעותי.

בתוך קבוצת הנבדקים האוטיסטים, הבנים נמצאו כבעלי כישורים חברתיים נמוכים יותר מאשר הבנות והממצאים עולים בקנה אחד עם התחושה הכללית לפיה לבנות יש כישורים חברתיים טובים יותר.

החוקרים העלו סברה לפיה יתכן ובנות עם חוסרים חברתיים עדינים אינן מאובחנות כאוטיסטיות בשל הסטראוטיפ הזכרי המקושר לאוטיזם.

לדברי החוקרים, על מנת להבין לעומק את ההבדלים בין המינים בכל הנוגע לאוטיזם ועל מנת לשפר את האבחון בקרב בנות, יש להגדיר טוב יותר את את דרך האבחון של האוטיזם, במיוחד בעת הערכת בנות.

החוקרים ממליצים על עיצוב הלימודים הקשורים לבנות עם קשיים חברתיים עדינים, שאינן מאובחנות עם אוטיזם. תחום זה מאופיין כרגע בבעיית הביצה והתרנוגולת, וקשה לקבוע מה קדם למה ומה גורם למה. כאשר מתבוננים על בנות דרך הפריזמה הגברית ניתן להבחין רק במאפיינים הגבריים של אוטיזם, ולראות רק את מה שמצפים לראות, וכיוון בדיקה וחשיבה זה, כך סבורים החוקרים, צריך להשתנות.

קריאה נוספת: מבחן AQ לאבחון אוטיזם

אוטיזם אונליין