מחקר לגבי מבנה המוח של אוטיסטים

מוחם של אוטיסטים סימטרי הרבה יותר משל אחרים, אך במקרה זה, הסימטריה מעידה על משהו מעט שונה מכפי שניתן היה לצפות. מחקר שפורסם בכתב העת של האקדמיה האמריקנית לילדים ומתבגרים חשף הדמיה לפיה לילדים ומתבגרים על הספקטרום האוטיסטי יש מבנה מוח פחות סימטרי לעומת בני גילם שאינם אוטיסטים.

ממצא זה מצביע על העובדה לפיה שני צדי מוחם אינו מתוכנן לחלוקת משימות באותו אופן. המחקר נערך באוניברסיטת סן דייגו וקבע ששני חצאי המוח האמורים לבצע "מצבי עיבוד שונים" פועלים באופן בו הצד השמאלי מתמחה יותר כשבמקביל הצד הימני אינטגרטיבי יותר.

חלוקת עבודה זו יוצרת אסיטמטריה במוח אך השפעה זו מופחתת אצל הילדים האוטיסטים.

הבדלים באונות המוח בקרב אוטיסטים

המדענים שערכו את המחקר דיווחו שהתפתחות מוח טיפוסית כולל משימות מפרידות בין האונות השמאליות לימניות. האונה השמאלית, למשל, מעורבת בניתוח פרטים ספציפיים של מצבים, בעוד שהאונה הימנית מעורבת בשילוב כל זרמי המידע השונים המגיעים אל המוח.

מחקר הדמיה מצא שהאונה הימנית מכילה יותר קשרי מוח צפופים טיפוסיים, ואילו חלוקת קשרים שווים במוחות אוטיסטיים ברחבי האונות, אינה זהה.

ההבדל בין התפתחות מוחית טיפוסית לבין התפתחות מוח עם אוטיזם מסביר איך קשורה ההפרעה לקשיים הקוגניטיביים אותם חווים אנשים אלו. אוטיסטים רבים טובים מאוד בראיית פרטים, אך מתקשים לחבר הכול ביחד לסיפור מגובש.

יחד עם זאת, החוקרים הצהירו שהם עדיין חייבים לקבוע אם חלוקה שווה יותר של קשרים בין האונות הימניות והשמאליות של המוח הן הגורמות לליקויים הקוגניטיביים, או להיפך.

מהלך המחקר

צוות החוקרים מאוניברסיטת סן דייגו השתמש בשיטת הדמיה בתהודה מגנטית (MRI), כדי לשקף את מוחם של 41 ילדים ומתבגרים עם הפרעת ספקטרום האוטיזם, ו-44 ילדים ללא ההפרעה.

הם התעניינו במיוחד בניתוח צפיפות הקשרים באזורים שונים של החומר הלבן על פני שתי האונות, ומצאו שמשתתפי המחקר חוו התפתחות קשרים צפופים רבים יותר באונה הימנית לעומת השמאלית.

החוקרים מסבירים שממצאים אלו משתלבים עם הרעיון לפיו לאונה הימנית יש תפקיד אינטגרטיבי יותר, וקירוב סוגי מידע רבים. אך הסריקות חשפו שחיבורי המוח בקרב המשתתפים עם הפרעת ספקטרום האוטיזם, אורגנו באופן סימטרי יותר על פני שתי האונות.

אחד מצוות החוקרים, ראלף אקסל מילר, הסביר שהרעיון מאחורי אסימטריה במוח היא שקיימת חלוקת עבודה בין שתי האונות, ונראה שחלוקת עבודה זו מופחתת בקרב אוטיסטים.

ממצאי המחקר

הממצאים מבוססים על סריקות מוח חדשות שנערכו בקרב צעירים עם אוטיזם, ומסבירים מדוע אחד מסימני ההיכר של המצב אינו מיומנות מולדת לזיהוי פרטים ספציפיים במשהו, אלא כישלון להציב את הפרטים בהקשר רחב יותר.

אמנם המיתוס הישן קובע שהאונה הימנית של המוח 'יצירתית' יותר והשמאלית 'אנליטית' יותר, אך מיתוס זה הופרך מזמן ולמרות שאמצעי תקשורת פופולאריים מצהירים שקיימות אפס ראיות המוכיחות שאדם יכול להיות בעל מוח יותר 'ימני' או 'שמאלי', מדענים יודעים כי תפקודים מסוימים מבוצעים על ידי אונות מסוימות.

מחקרים נוספים הראו שהאונה השמאלית משמעותית הרבה יותר לעיבוד שפה ודיבור מאשר האונה הימנית, וכי האונה הימנית נוטה להתמקד בגירויים שמיעתיים וחזותיים. כדי להבהיר את הממצאים, הניסוי התבונן על גודל מדגם קטן ביותר, כך שעד שהתוצאות ישוכפלו בקרב קבוצה גדולה בהרבה, לא ניתן לקבוע ממצאים חד משמעיים.

צוות החוקרים אינו קובע באופן ברור כיצד סימטריה זו משמעותית מבחינת ההבדלים הקוגניטיביים בין צעירים המאובחנים עם אוטיזם לבני גילם שאינם מאובחנים, ואינם יכולים לקבוע בוודאות אם הסימטריה מובילה לאוטיזם, או שאוטיזם מתרחש בשל הסימטריה.

אך הממצאים עולים בקנה אחד עם תוצאות ניסוי נפרד מוקדם יותר שנערך בשנת 2016 ומצא שעכברים עם אוטיזם ניחנו במוח סימטרי באופן יוצא דופן.

קריאה נוספת: אבחון אוטיזם באמצעות בדיקת MRI

אוטיזם אונליין